Vidensformidling

Uanset om I henvender jer fra en offentlig institution eller som privatpraktiserende behandlere, vil jeg kunne hjælpe i forhold til vidensformidling, produktsøgning og indkøb af seksuelle hjælpemidler. Emnerne kan være mange forskellige og søger I noget bestemt, så lad mig vide det.

Om formidlingsformen skal være undervisning i plenum, workshops, en' til en' o.a., aftaler vi undervejs alt efter jeres specifikke behov & min kunnen.

Jeg kommer gerne besøg; dels for at introducere mig selv og mit arbejde, dels for – i samråd med jer – at få en fornemmelse for, hvad jeg kan hjælpe jeres arbejdsplads med.

Jeg vil fungere som igangsætter...

...og sparringspartner i jeres arbejde med at skabe en ensartet tilgang til arbejdsmetoder og arbejdsgange i behandlingen af det hele menneske og derved nødvendigvis også seksualiteten


Min undervisning omkring den nødvendige, men ofte svære dialog, tilrettelægges altid med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og behov. Det giver en mere vedkommende undervisning med plads for mange indfaldsvinkler om aktuelle problematikker