Samspil mellem borger, seksualitet og hjælpemidler

Som fagperson inden for social- og sundhedsregi er interessen for samspillet mellem krop, psyke og seksualitet naturligt til stede i eller anden målestok.

Nogle arbejder dagligt med fokus på seksualitet, for andre ligger det bare mere perifært. Fælles er dog desværre nok, at der i uddannelsen har været meget lidt fokus på emnet og at det i prioritering af arbejdsdagens øvrige opgaver, kan være vanskeligt også at gå i dybden med seksualitetens udfordringer set i forhold til diagnose.

Lige så kræver det konstant mandetimer at opdatere viden på området, hvilket igen vil være en praktisk udfordring.

“Vi har en veldefineret seksualpolitik på afdelingen, men jeg synes, den i praksis præges for meget af personlige holdninger?”

Der må nødvendigvis her, som alle andre steder i livet, være harmoni mellem ambitionsniveau og de ressourcer, der er til rådighed.Hånden på hjertet; er der det på din arbejdsplads?Ja, måske når det måles på information omkring en given diagnoses direkte indvirkning på seksuallivet, men hvad nu, hvis seksualiteten blot påvirkes i 2. eller 3. led?

samspil mellem borger og sundhedsfagligt personale når det g ælde seksualitet

Vidensformidling​ 

Uanset om I henvender jer fra en offentlig institution eller som privatpraktiserende behandlere, vil jeg kunne hjælpe i forhold til vidensformidling, produktsøgning og indkøb af seksuelle hjælpemidler.

Emnerne kan være mange forskellige og søger I noget bestemt, så lad mig vide det.
Om formidlingsformen skal være undervisning i plenum, workshops, en’ til en’ o.a., aftaler vi undervejs alt efter jeres specifikke behov & min kunnen.
Jeg kommer gerne besøg; dels for at introducere mig selv og mit arbejde, dels for – i samråd med jer – at få en fornemmelse for, hvad jeg kan hjælpe jeres arbejdsplads med..

Jeg vil fungere som igangsætter…

…og sparringspartner i jeres arbejde med at skabe en ensartet tilgang til arbejdsmetoder og arbejdsgange i behandlingen af det hele menneske og derved nødvendigvis også seksualiteten.

Min undervisning omkring den nødvendige, men ofte svære dialog, tilrettelægges altid med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og behov.
Det giver en mere vedkommende undervisning med plads for mange indfaldsvinkler om aktuelle problematikker