Til dig der som sundhedsfaglig person arbejder med seksuel trivsel for borgeren.

seksuel trivsel for borgenren

Konsulentbistand til fagpersoner

Hvem henvender jeg mig til?

Som udgangspunkt henvender jeg mig til alle typer af personale inden for social-og sundhedssektoren, som direkte eller indirekte berører seksuel sundhed & trivsel i deres faglige virke. 

 • Socialpædagoger
 • Handicaphjælper
 • SoSu-hjælper/assistenter
 • Sygeplejersker
 • Sagsbehandlere
 • Praktiserende- & Speciallæger m.v.

Fælles for disse fagpersoner er, at de i deres arbejde tager udgangspunkt i en borgers generelle velbefindende; herunder nødvendigvis også den seksuelle sundhed og trivsel. 

Dette til trods, er jeg naturligvis bekendt med, at der tale om meget divergerende faggrupper, hvilket nødvendigvis afspejles i den enkelte konsulentopgave.  

Hvad kan jeg som hjælpemiddelskonsulent tilbyde?

Som sådan er mulighederne talrige, da de tager udgangspunkt i dine/jeres behov. Med det i mente har jeg her listet 4 typiske retninger op her;

Produktpræsentation:

 • Jeg taler ud fra en bred viden om seksualprodukter generelt og hjælper dig med, hvordan du kan kan implementere dette i dit faglige arbejde.
 • Her præsenteres produkter ud fra definerede klientgrupper eller klassiske diagnoser i form af en fysisk Demokuffert
 • Du sparer både tid og penge ved at jeg har gjort forarbejdet; dette er din genvej til at få relevant viden i forhold til dit arbejde med en klient 

Rådgivning:

 • Specifikke opgaver med/om en borger der tager udgangspunkt i et defineret behov/problematik
 • Her arbejder vi ud fra en defineret målsætning og stiller skarpt på den konkrete borgers udfordring

Sparring:

 • Hvor du har mulighed for at jeg kan være lidt på sidelinjen og støtte dig i løsning af en verserende opgave.
 • Du kan vende situationen med mig og få input til selv at arbejde videre med sagen

Supervision:

 • Hvor det handler om hvordan du er klædt på til at klare en specifik opgave og forstå egen rolle 
 • Hvem er du? Såvel fagligt som privat? Hvorfor handler og reagerer du, som du gør og hvilken indflydelse har det i forhold til at løse opgaven?J

Hvor og hvordan foregår det?

Der er flere muligheder for faglig konsulentbistand og hvis du er i tvivl om, hvad der vil være bedst for dig og din arbejdsplads, så kontakt mig endelig for en afklarende samtale. 

Vi kan mødes fysisk;

 • Dels tilbyder jeg at komme til din arbejdsplads og jeg kører gerne over hele landet. Bemærk dog at jeg, foruden konsulent honorar, opkræver betaling for kørsel t/r efter statens gældende takster. I tilfælde af at du i denne sammenhæng ønsker en produktfremvisning, skal du være opmærksom på, at det kun er muligt for mig at medbringe begrænset udvalg.   
 • Dels tilbyder jeg samtaler i  Center for Personlig Trivsel v. Give. Det har de fordele, at din arbejdsgiver kun betaler for min tid, ikke samtidig min transport samt at du her har muligheden for at blive præsenteret for det fulde showroom af seksualprodukter. Både til inspiration og til afklaring i forhold til en given opgave, hvorfor det er vigtigt at kunne “se hjælpemidlerne med hænderne”. 

Vi kan mødes online; 

 • Jeg tilbyder samtaler over internettet. Det kan være en fordel, hvis du gerne vil have borgeren og dennes pårørende med til mødet. Måske en kollega fra en anden afdeling eller geografisk blot bor meget langt væk fra mit showroom i Give.
  Vi taler sammen over programmet Zoom og igen betaler din arbejdsgiver kun for den reelle tid. Et onlinemøde sparer således både dig og arbejdsplads tid og penge.
 • Vi kan også tale sammen over telefonen eller skrive sammen via mail. Det vil her være muligt anvende at anvende et krypteret mail-system, således at du her ikke behøver spekulere over udvekslingen af eventuelle følsomme oplysninger omkring en given borger.

Hvad koster det?

Der er flere parametre der spiller ind, når vi taler om den endelige pris; dels varighed, dels tidspunkt på dagen, dels betalingsform.

Varighed; 
Som udgangspunkt koster en konsulentopgave pr. time. 800 kr.
Ønsker du betaling via et EAN nummer, vil jeg bede dig sende de relevante oplysninger via mail 

Tidspunkt;
Opgaver der ligger uden for almindelig arbejdstid (hverdage mellem til kl. 9 – 17) afregnes med dobbelt takst

Betalingsform;
Der kan vælges at bestille og betale for en´ konsultopgave af gangen til ovenstående priser. Kontant betaling eller netto 8 dage
Der kan også vælges at indkøbe og anvende et klippekort. 

Der er mange penge at spare på et klippekort
Et klippekort giver rabat på selve timeprisen. Rabatten er afhængig af klippekortets størrelse.
Et klippekort krediteres kun for den faktisk anvendte tid. Der betales således ikke for den hele time, hvis vi kun anvender den halve.

Særlig fordelagtigt er anvendelse af klippekort i forbindelse med længerevarende opgaver;
Foruden fysiske møder, vil processen typisk også bestå af opfølgende telefonsamtaler, afklarende mails, markedssøgning eller aftalte produktindkøb.
Alt dette skrives løbende ind på klippekortet og igen vil jeg understrege, at kun den reelt brugte tid nedskrives…