Konsulentbistand til dig der oplever egen seksualitet er udfordret...

…eller du som pårørende evt. samlever, har brug for støtte og vejledning

Når egen seksualitet er udfordret

Hvem henvender jeg mig til?

Når jeg henvender mig til private, gælder dette både brugeren og dennes pårørende/samlever.

Brugeren er i dette tilfælde, den person der ved hjælp af et seksualprodukt måtte søge hjælp, lindring & velbehag.

At samtale med pårørende om et seksualhjælpemiddel opstår typisk i de situationer, hvor brugeren ikke selv i tilstrækkelig grad vil være i stand til at kommunikere.

 • Måske grundet hjerneskade efter ulykke, hvor partneren nu bliver nødt til at træffe beslutninger på vegne af brugeren. Beslutninger der påvirker dem begge i deres fælles kærligheds- og sexliv.
 • Det kan være forældre til et psykisk udviklingshæmmet barn, der forstår, at de må balancere mellem opgaverne at give plads til barnets eget privatliv og at være nødvendige aktører i selvsamme. Jeg oplever kun, at forældre vil deres børn det absolut bedste. Jeg oplever også, at disse forældre alt for ofte overlades til selv at finde de bedst mulige løsninger. Lad mig hjælpe i respekt for familiens kultur og traditioner.  

Henvender du dig med tanke på selv at anvende et givent seksualprodukt, kan du være tryg i, at jeg altid arbejder ud fra klart at få defineret dine behov.
Med udgangspunkt i din personlige oplevelse af situationen, oplysninger om relevante kliniske behandlinger samt en tydelig definition af det ønskede mål, kan vi sammen finde den bedst egnede løsning for dig.

Hvad kan jeg som hjælpemiddelskonsulent tilbyde?

Jeg har et solidt produktkendskab og henvender mig bredt til brugere på tværs af køn, alder og socialstatus. Afsættet er din personlige livs- & sygdomshistorie.

Fælles for disse konsulentopgaver er at mit udgangspunkt er brugeren. Det handler om dennes seksuelle sundhed og trivsel, hvad end vedkommende bor på institution eller i egen bolig alene eller sammen med pårørende.

 • Rådgivning: Specifikke opgaver med/om en borger der tager udgangspunkt i et defineret behov/problematik. Kombineres med sexologisk rådgivning og seksualvejledning. Her arbejder vi ud fra en defineret målsætning og stiller skarpt på den specifikke borgers udfordring
 • Vejledning: hvor du har mulighed for, at jeg kan være lidt på sidelinjen og støtte dig i løsning af en verserende opgave. Der er måske allerede sat en sag i gang af en anden (fag)person. Du kan vende dele af situationen med mig og få input til selv at arbejde videre med sagen.
  Vær opmærksom på, at der ikke er tale om parallelbehandling af en given aktiv sag!

Når jeg tilbyder konsulentbistand, så er det ikke kun med fokus på at løse en enkeltstående udfordring, men at finde ind til den løsning der favner “hele din virkelighed”. Det betyder for dig, at du vil opleve jeg arbejder med stor respekt og hensyntagen til de sociale sammenhænge du lever i, således at en given løsning fungerer for dig i praksis.

På min hjemmeside Center for Personlig Trivsel kan du læse mere om mit tilbud der omhandler emnet: Sexologisk rådgivning & samtaleterapi 

Hvor og hvordan foregår det?

Der er flere muligheder for konsulentbistand og hvis du er i tvivl om, hvad der vil være bedst for dig eller dine pårørende, så kontakt mig endelig for en afklarende samtale. 

Vi kan mødes fysisk;

 • Jeg kommer gerne til din adresse og jeg kører over hele landet. Bemærk dog at jeg, foruden konsulent honorar, opkræver betaling for kørsel t/r efter statens gældende takster. I tilfælde af at du i denne sammenhæng ønsker en produktfremvisning, skal du være opmærksom på, at det kun er muligt at medbringe begrænset udvalg.   
 • Jeg tilbyder også samtaler i Center for Personlig Trivsel v. Give. Det har de fordele, at du kun betaler for min tid, ikke samtidig min transport samt at du her har muligheden for at blive præsenteret for det fulde showroom af seksualprodukter.
  Både til inspiration og til afklaring, hvorfor det er vigtigt at kunne “se hjælpemidlerne med hænderne”. 

Vi kan også mødes online; 

 • Dels tilbyder jeg samtaler over internettet. Det kan være en fordel, hvis du er utryg ved mødet og gerne vil have en “skærm imellem os”. Gangbesværet eller geografisk blot bor meget langt væk. Vi taler sammen over programmet Zoom og du betaler kun for den reelle tid. Et onlinemøde sparer dig således både rejsetid og penge.
 • Dels kan vi tale sammen over telefonen eller skrive sammen via mail. Jeg anvender i så fald sikker mail fra EasyMe; et særligt krypteret mail-system, således at du her ikke behøver spekulere over udvekslingen af eventuelle følsomme oplysninger.

Hvad koster det?

Der er flere parametre der spiller ind, når vi taler om den endelige pris; dels varighed, dels tidspunkt på dagen, dels betalingsform.

Varighed; 
En konsulentopgave koster som udgangspunkt 1000 kr. pr. time. incl. moms

Tidspunkt;
Opgaver der ligger uden for almindelig arbejdstid (hverdage mellem til kl. 9 – 17) afregnes til dobbelt takst

Betalingsform;
Du kan vælge at bestille og betale for en’  konsulent opgave af gangen til ovenstående pris. Kontant betaling eller netto 8 dage
Du kan også vælge at indkøbe og anvende et klippekort. 

Der er mange penge at spare på et klippekort
Klippekortet giver dig rabat på timeprisen i sig selv. Rabatten er afhængig af klippekortets størrelse.
Du krediteres på klippekort kun for den faktisk anvendte tid. Du betaler således ikke for den hele time, hvis vi kun anvender den halve.

Særlig fordelagtigt er anvendelse af klippekort i forbindelse med længerevarende opgaver;
Foruden fysiske møder, vil processen typisk også bestå af opfølgende telefonsamtaler, afklarende mails, markedssøgning eller produktindkøb på dine vegne.
Alt dette skrives løbende ind på klippekortet og igen vil jeg understrege, at kun den reelt brugte tid nedskrives…