Når en diagnose og sygdom påvirker det seksuelle velbefindende...

..som det vil næsten altid gøre i et eller andet omfang. Hvordan det seksuelle velbefindende, eller mangel på samme, opleves og håndteres af den enkelte klient afhænger af et komplekst samspil af fysiske og psykiske faktorer.

Uanset om man er nær pårørende eller en sundhedsfaglig person med nær tilknytning til borgeren, bør et muligt tilbud om hjælp altid være med respekt for det ønske borgeren selv giver udtryk for. 

Her med lige stor fokus på det sagte som det usagte.

Som Hjælpemiddelskonsulent™ kan jeg byde ind med viden og forslag der ikke altid nødvendigvis indeholder brug af seksualprodukter eller hjælpemidler.

Læs også gerne mit blogindlæg: Alle har ret til et godt sexliv

når seksualiteten udfordres

Når seksualiteten udfordres...

Det komplekse samspil handler også om hvor klienten i øvrigt “befinder sig i livet” på det pågældende tidspunkt.

Om forhold som alder, social status, familiære- og kulturelle aspekter samt ikke mindst personlige seksuelle referencer i øvrigt.

Niveauet for det seksuelle velbefindende er det udelukkende klienten selv der kan definere dette.

" Et super godt foredrag med udgangspunkt i det hele menneskes fysiske og psykiske sider i forhold til sex og samliv – med inddragelse af aspekter ved det at have narkolepsi (enkronisk søvnsygdom). Godt forarbejde fra Helles side. Det var dejligt at have følelsen af, at hun ikke bare lirede et standardforedrag af. Hun var lyttende og fleksibel uden at tabe fokus. Sex blev hurtigt et helt naturligt emne, som der blev snakket meget og åbent om blandt de deltagende på en rigtig god måde. Eneste minus var tiden; vi kunne have brugt hele dagen. "
helle
Dansk Narkolepsiforening
afholdt foredrag i 2010