Som Hjælpemiddelskonsulent arbejder jeg fra behovsidentifikation til implementering

Seksualitet er ofte forbundet med meget taburisering, som desværre forstærkes når det er hægtet op på en problematik. Hvor sexlegtøj i bred almindelighed opfattes som “hipt”, er sexhjælpemidler en “fiasko”. Min vision er det enkelte menneskes seksuelle trivsel – med eller uden behov for et seksualprodukt! 

  • Jeg kan via min mangeårige erfaring bistå med at nedbryde barrikaderne og herved bidrage til at italesætte en problematik.
  • Jeg vil holde focus på at min egen viden kontinuerligt opdateres, så jeg bedst muligt kan formidle gennem undervisning, rådgivning og supervision.
  • Jeg bistår med udvikling af specialprodukter, når et allerede eksisterende produkt ikke på tilfredsstillende vis løser et givent behov hos brugeren..
"Eleverne var rigtig begejstret. De syntes emnet blev afmystificeret og at de fik rigtig meget hjælp til hvordan de kunne indgå i dialog og starte en samtale og ikke mindst møde borgeren der hvor borgeren er rent fysisk og kognitivt. Du er meget engageret og super dygtig, din energi smitter. Eleverne er trygge ved, at spørge dig og intet er akavet. De har fået god indsigt og læring med i bagagen. Vi vil meget gerne invitere dig igen."
helle
Elever fra Sosu Skolen, Herning
Tilbagemeldig til lærer efter en undervisningsdag -2019
Helle Koldsø

Det er mit ønske at indgyde tillid og tryghed. Det handler om at give dig en oplevelse af, at du er kommet til rette sted og rette person i forhold til dig og dit behov.

Jeg har som menneske en holdning til, altid at være mod andre som jeg gerne selv vil behandles. Jeg er oprigtig og bundløs ærlig i såvel privatliv som arbejdsliv.

Jeg er empatisk og har nemt ved at sætte mig ind i andres situation på godt og ondt.

Som autoriseret Specialist i Sexologisk Rådgivning og samtidig hjælpemiddelskonsulent med 25 års professionel erfaring med et broget marked af seksualprodukter, evner jeg at navigere i krydsfeltet mellem ”high brow” og ”low brow”. Jeg kender nicherne og kan se detaljerne, hvilket er til din fordel i ønsket om kvalitativ bistand.


Relevant faglig baggrund:

  • Anmelder af seksuelle hjælpemidler ved Videogiganten.
  • Uddannnet Prof. bach i Ernæring og Sundhed
  • Uddannelse til sexolog v. Dansk forening for Klinisk Sexologi og senere har jeg modtaget autorisation som specialist af NACS ( Nordisk sammenslutning af kliniske sexologer).
  • Master i NLP
  • Stud. Psykoterapeut.
" Helle underviste på Seksualvejlederuddannnelsen i maj 2013 i seksuelle hjælpemidler og udviste stor kompetance og indsigt i de forskellige hjælpemidlers funktion og deres fordele og ulemper i forhold til funktionsnedsættelser af forskellig art. Samtidig har Helle et betryggende øje for kvalitetskrav samt indholdsstofferne i hjælpemidler og kunne vejlede i forhold til, hvilke hjælpemidler, der ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer."
helle
Karsten Løt, Helge Myrup, Charlotte Englund
fra Seksualvejlederuddannelsens lederstab.