Demo og Dialogbox

Demo & Dialogboxen™

- et koncept der gør dig klogere på seksualprodukter & -hjælpemidler

Hvad er Demo & Dialogboxen?

Demo & Dialogboxen™ er et koncept, der giver dig mulighed for på en sober og saglig facon at lære relevante seksualprodukter at kende. Relevante i forhold til din profession, i forhold til institution og i forhold til den typiske borger på stedet.

Der er to varianter af en Demo & Dialogbox; den virtuelle og den fysiske. De kan anvendes hver for sig eller med fordel supplere hinanden.

Den virtuelle Demo & Dialogbox;

 • giver dig nødvendig viden om seksualprodukter
 • giver dig overblik over produktmuligheder i forhold til dit specielle fokus
 • sparer dig for både penge og plads, når du ikke behøver at hjemkøbe fysiske produkter til undervisning
 • “rummer” et opdateret sortiment i et marked i konstant udvikling. 

Den fysiske Demo & Dialogbox; 

 • kan du anvende ved seksualvejledning & sexologisk rådgivning, hvor et fremvisning giver en tydelig forståelse af produktet 
 • giver din klient og dig mulighed for at “se produktet med hænderne”
 • giver mulighed for en mere nuanceret samtale og vil kunne afdække relevante udfordringer tidligt i forløbet

Som udgangspunkt henvender Demo & Dialogboxen sig til social-og sundheds faglige personer. Broget flok der tæller lige fra læge til pædagogisk medhjælper. Fælles for disse personer er at de arbejder med udgangspunkt i borgerens velbefindende, herunder seksuel sundhed og trivsel. 

Seksuallivet er kompleks og naturligvis meget mere end blot seksuel aktivitet. 
Ikke desto mindre kan rette seksualprodukt bidrage til klientens seksuelle sundhed og trivsel, hvorfor faglig, opdateret viden er nødvendig.

Hvad koster Demo & Dialogboxen?

Det kommer an på tiden, der anvendes og produkterne der udvælges…

Den virtuelle Demo & Dialogbox;

 • starter altid med en uforpligtende og gratis samtale (ca. 15 min.)
 • derfra afholdes afklarende samtale(r) for at finde frem til netop dit/jeres specifikke ønsker. 
 • den virtuelle Demo & Dialogbox er ingen standardvare; indholdet er sammensat til dine/jeres behov
 • Her betaler I ikke for produkter, men kun for min anvendte tid

 

Den fysiske Demo & Dialogbox

 • starter altid med en uforpligtende og gratis samtale (ca. 15 min.)
 • derfra afholdes afklarende samtale(r) for at finde frem til netop dit/jeres specifikke ønsker.
 • den fysiske Demo & Dialogbox er ingen standardvare; indholdet er sammensat til dine/jeres behov
 • Her betaler I både for min anvendte tid og for de produkter, I ønsker jeg skal hjemkøbe for jer.
  Det er intet krav, at produkterne skal købes gennem mig…! 

Konsulentopgaver afregnes til 800 kr pr. time incl. moms. 
Der er rabat ved at anvende et klippekort 

Kan man leje en fysisk Demo & Dialogbox?

Ja, absolut… hvorfor eje, når man kan leje?

Hvis du forventer kun at skulle fremvise seksualprodukter i forbindelse med et enkeltstående arrangement, giver det næppe mening at indkøbe produkter til lager. 

En udlejning indeholder en række opgaver;

 • afklaring af indhold gennem samtale
 • klargøring og pakning af produkter af mig
 • afhentning eller forsendelse
 • gennemgang af returnerede produkter af mig 

De produkter, jeg tilbyder, du kan vælge mellem, er dem, jeg har hjemkøbt til demo og selv anvender til undervisning.

Prisen på leje af Demo & Dialogboxen er afhængig af den tid, jeg anvender i processen samt det antal dage, det drejer sig om.
Depositum beregnes ud fra værdien af det valgte indhold.