Når en diagnose og sygdom påvirker det seksuelle velbefindende..

..som det vil næsten altid gøre i et eller andet omfang.
Hvordan det seksuelle velbefindende, eller mangel på samme, opleves og håndteres af den enkelte klient afhænger af et komplekst samspil af fysiske og psykiske faktorer.
Det komplekse samspil handler også om hvor klienten i øvrigt "befinder sig i livet" på det pågældende tidspunkt.
Om forhold som alder, social status, familiære- og kulturelle aspekter samt ikke mindst personlige seksuelle referencer i øvrigt.
Niveau for det seksuelle velbefindende er det udelukkende klienten selv der kan definere dette.