Sundhedsfaglig interesse for viden om samspil mellem krop, psyke og seksualitet

Som fagperson inden for social- og sundhedsregi er interessen for samspillet mellem krop, psyke og seksualitet naturligt til stede i en eller anden målestok.

Nogle har i arbejdet dagligt fokus på seksualitet, for andre ligger det mere perifært. Fælles er dog desværre nok, at der i uddannelsen har været meget lidt fokus på emnet og at der i forhold til arbejdsdagens øvrige opgaver, kan være langt mellem mulighederne for at gå i dybden med seksualitetens udfordringer i forhold til diagnose. Lige så kræver det konstant mandetimer at opdatere viden på området, hvilket igen vil være en praktisk udfordring.


“Vi har en veldefineret seksualpolitik på afdelingen, men jeg synes, den i praksis præges for meget af personlige holdninger?” 


Det må nødvendigvis her, som alle andre steder i livet, være harmoni mellem ambitionsniveau og de ressourcer, der er til rådighed. Hånden på hjertet; er der det på din arbejdsplads? Ja, måske når det måles på information omkring en given diagnoses direkte indvirkning på seksuallivet, men hvad nu, hvis det seksualiteten blot påvirkes i 2. eller 3. led?

Fagpersoner inden for det sundhedsfaglige område
Vidensformidling

Uanset om I henvender jer fra en offentlig institution eller som privatpraktiserende behandlere, vil jeg kunne hjælpe i forhold til vidensformidling, produktsøgning og indkøb af seksuelle hjælpemidler. Emnerne kan være mange forskellige og søger I noget bestemt, så lad mig vide det. Her på hjmk.dk vil jeg lade mit fokus være ”hjælpemidler”; Om formidlingsformen skal være undervisning i plenum, workshops, en´ til en´ o.a., aftaler vi undervejs alt efter jeres specifikke behov & min kunnen.


Gratis konsulent besøg

Hvor skal man starte? Det kan som afdeling være svært at finde hoved og hale i, hvad man egentlig søger. Lad mig komme på besøg; dels for at introducere mig selv og mit arbejde, dels for – i samråd med jer – at få en fornemmelse for, hvad jeg kan hjælpe jeres arbejdsplads med. Et sådant introduktionsbesøg er naturlig altid gratis, uanset hvor i landet I holder til og heraf udarbejdes et ganske uforpligtende tilbud i forhold til de elementer, jeg mener at kunne byde konstruktivt ind med.


Hjælpemidler og abonnementsordninger

Min kernekompetence ligger ubestridt på området ”seksuelle hjælpemidler sat i forhold til et specifikt (be)handlingforløb. Uanset om der på afdelingen aldrig har været talt om hjælpemidler eller der allerede er udarbejdet hjælpemiddelspolitik og måske endda etableret ”demokasse” til fremvisning, så står jeg klar til at bidrage med opdateret viden på området.
Dels kan jeg bistå med markedssøgninger, evaluering og levering af relevante produkter til afdelingen. Dels kan jeg tilbyde etablering af demokasser og i den forbindelse fordelagtige abonnementsordninger skræddersyet til netop jeres behov.
Læs mere her om Dialogboxen og kontakt mig endelig for yderligere oplysninger herom.