Hjælpemiddelskonsulent – seksualitet & hjælpemidler

Health & Rehab  stand C1-037. Helle Koldsø

Nye ideer, nye veje at gå og derfor også ny hjemmeside…

Velkommen til HJMK.dk, der officielt er gået online i forbindelse med fagmessen Healt & Rehab Scandinavia 

Seksualitet og hjælpemidler
Målet med hjemmesiden er at samle og overskuelig gøre mine mange arbejdsområder som iværksætter og ekstern hjælpemiddelskonsulent – set i forhold til seksualitet & hjælpemidler.

Jeg henvender mig til alle aktører inden for social- og sundhedsområdet; lige fra offentlige indkøbere, fagpersoner til brugere og pårørende.

 

Tak 
Så er en succesfuld Health & Rehab messe overstået, men det betyder ingenlunde, at den også er lagt bag mig. Der kom rigtig mange spændende aftaler at følge op på.

Fra Tabu til Trivsel
Undervejs i messedagene opstod nye ideer til at kunne løse flere af de specifikke problematikker borgere med svære livsvilkår synes at have.
Det var fantastisk med alle de tilkendegivelser, spørgsmål og input jeg fik fra standens mange besøgende.


Sammen finder vi løsning på den udfordring du som bruger måtte stå med, eller som behandler har kendskab til.